WIERCHY T.82, Rok 2016 Powiększ do pełnego rozmiaru

WIERCHY T.82, Rok 2016

Wierchy TOM 82 ( ROK 2016)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2019

Więcej szczegółów

ISSN 0137-6829

176 dostępnych

30,00 zł

SPIS TREŚCI

 

Ścieżkami Herodota − Jerzy W. Gajewski (ryc. 7) ........................................................              5

Trzy dni w Zakopanem. Z notat emeryta Kazimierza Bartoszewicza.
Satyryczne ujęcie Tatr czyli podhalański komizm przed Andrzejem Strugiem
− Anna Pigoń (ryc. 4)...................................................................................................           21

Karol Kolbenheyer –badacz Beskidów i Tatr, autor przewodników turystycznych
− Stefan W. Alexandrowicz (ryc. 12).........................................................................           39

Władysław Pawlica. Kartka z dziejów poznania geologicznego Tatr
– Zbigniew J. Wójcik (ryc. 10)....................................................................................           57

W boju o pograniczne parki narodowe – z korespondencji Walerego Goetla
i Karela Domina − Joanna Laskosz (ryc. 10)...........................................................           75

Gunung Kinabalu – Janusz Rygielski (ryc. 6)................................................................           99

Nazewnicze nagrobki w Tatrach − Józef Nyka (ryc. 10)..............................................         107

Antologie o tematyce górskiej. Prolegomena – Elżbieta Dutka (ryc. 17).................         123

Badania dialektologiczne na Polskim Spiszu− Maciej Rak (ryc. 9)...........................         135

Lendak i bożogrobcy z Miechowa − Andrzej Skorupa (ryc. 7)..................................         145

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 2).......................................         161

 

Kronika

badania naukowe (ryc. 4) .............................................................................................         167

Jubileuszowe 50. Sympozjum Speleologiczne − Tymoteusz Wróblewski (s. 167); Ojciec i Syn – Witold i Tadeusz Orłowscy − Elżbieta Kindler-Jaworska (s. 171); Polska turystyka akademicka 1906–2016 − Tomasz Kowalik (s. 171); Góry: granica i przestrzeń transgresji – J. Styczeń (s. 173)

ochrona przyrody (ryc. 6)............................................................................................         175

„Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny” − Zbigniew Mirek (s. 175); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2015 − Tomasz Zwijacz Kozica (s. 176)

przyczynki krajoznawcze (ryc. 4).............................................................................         185

Polodowcowa historia rodzaju Altus Mill. (olsza) w polskiej części Karpat Zachodnich − Andrzej Obidowicz, Kazimierz Szczepanek, Dorota Nalepka, Adam Walanus (s. 185); Powrót gospodarki pasterskiej do Skawicy − Paweł Franczak (s. 190)

przyczynki historyczne (ryc. 5).................................................................................         192

Ks. Várzély Máte, proboszcz z Orawki w latach 1856–1897 − Ryszard M. Remiszewski (s. 192); Tadeusz Witalis Studziński − Jerzy Adam Radomski (s. 193); Jeszcze o rzekomo pierwszym znakowanym szlaku turystycznym po polskiej stronie Tatr − Paweł Witaszek (s. 196); Fajka dla Towarzystwa Tatrzańskiego − Dagmara Schmidt (s. 197); Pierwszy polski przewodnik do wspinaczki skałkowej – Bogdan Śmigielski (s. 200)

ratownictwo (ryc. 5) ......................................................................................................         203

Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2016 r. (wybrane interwencje) − Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 203); Działalność ratownicza TOPR w 2016 r. (wybrane interwencje) − Adam Marasek (s. 209)

turystyka (ryc. 2).............................................................................................................         232

Jubileusz 110-lecia Oddziału „Beskid” − (js) (s. 232); Siedemdziesięciolecie Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” − J. Styczeń (s. 232); XXXIV Narciarski Rajd Sudecki „Wstęga Sudetów 2016” − Julietta Janczewska (s. 233)

w górach i poza górami (ryc. 7)..................................................................................         234

Odnowienie doktoratu Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz – Redakcja (s. 234) „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr”. Wystawa w Muzeum Ziemi PAN − Zbigniew J. Wójcik (s. 235); Odkrywanie Tatr. Taternictwo wczoraj i dziś – wystawa w Bibliotece Głównej AGH − Anna Chadaj (s. 236); Żelbetowa wieża na Ślęży otwarta po remoncie − Tomasz Rzeczycki (s. 237); Platformy widokowe w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 238); Remont kolei gondolowej z Bielska-Białej na Szyndzielnię − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Budowa nawierzchni parkingu na Palenicy Białczańskiej − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Święto czasopisma „Na Spiszu” − Ryszard M. Remiszewski (s. 240); Nowy góral na Kotońce − Ryszard M. Remiszewski (s. 241)

różne (ryc. 1).....................................................................................................................         242

Viki Grošelj pomaga Nepalczykom po trzęsieniu ziemi − Wojciech Biedrzycki (s. 242); Szkoła wspinaczkowa i przewodnictwa górskiego w Manangu (Nepal) − Wojciech Biedrzycki (s. 243); Muzeum górskie w Słowenii − Wojciech Biedrzycki (s. 244); Trzydzieści lat FILARA – (waw) (s. 246); Dziesięć lat wydawnictwa Astraia − J. Styczeń (s. 248); Pierwsze znaki produktu górskiego − Ryszard M. Remiszewski (s. 249)

materiały do biografii ludzi gór (ryc. 3)..............................................................         249

Radosław Kostuj – Wiesław A. Wójcik (s. 249); Wincenty Smolak (1942–2016) − Wojciech Biedrzycki (s. 252)

część sprawozdawcza (ryc. 5)......................................................................................         254

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2016 − Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 254); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2016 − Jerzy Kapłon (s. 262); Działalność Spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze w w 2016 r. − Grzegorz Błaszczyk (s. 273); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2016 r. − Jerzy Kalarus (s. 276)

piśmiennictwo (ryc. 11)..................................................................................................         281

Skalne olśnienia − Maria Jazowska-Gumulska (s. 281); Opus magnum Teresy Jabłońskiej − Ewa Grzęda (s. 284); Wielkie spory małego narodu − Jacek Kolbuszewski (s. 287); Góry i historia − Lucyna Sadzikowska (s. 290); „Kochany Wujaszku” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza − Wiesław A. Wójcik (s. 293); Nowe – stare materiały do etnografii Podhala – (waw) (s. 295); Opowieść żony himalaisty − Andrzej Matuszyk (s. 296); Kamienni świadkowie przeszłości − Ryszard Kantor (s. 300); Wśród kościołów, cerkwi, bóżnic, kaplic i cmentarzy − JWG (s. 302); O rzekach i potokach Podkarpacia − JWG (s. 304)

kronika zmarłych .........................................................................................................         305

streszczenia obcojęzyczne .......................................................................................         312

 

  • Wysokość 23,5 cm
  • Szerokość 16,5 cm
  • Grubość 2 cm
  • Waga 0,6 kg
  • Ilość stron 324
  • Okładka Miękka
  • podatek VAT 5%

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

WIERCHY T.82, Rok 2016

WIERCHY T.82, Rok 2016

Wierchy TOM 82 ( ROK 2016)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2019

Napisz swoją recenzję