WIERCHY T.82, Rok 2016 E-BOOK ( PDF) Powiększ do pełnego rozmiaru

WIERCHY T.82, Rok 2016 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 82 ( ROK 2016) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2019

Więcej szczegółów

ISSN 0137-6829

97 dostępnych

15,00 zł

SPIS TREŚCI

Ścieżkami Herodota − Jerzy W. Gajewski

Trzy dni w Zakopanem. Z notat emeryta Kazimierza Bartoszewicza. Satyryczne ujęcie Tatr czyli podhalański komizm przed Andrzejem Strugiem − Anna Pigoń

Karol Kolbenheyer –badacz Beskidów i Tatr, autor przewodników turystycznych − Stefan W. Alexandrowicz

Władysław Pawlica. Kartka z dziejów poznania geologicznego Tatr – Zbigniew J. Wójcik

W boju o pograniczne parki narodowe – z korespondencji Walerego Goetla i Karela Domina − Joanna Laskosz

Gunung Kinabalu – Janusz Rygielski

Nazewnicze nagrobki w Tatrach − Józef Nyka

Antologie o tematyce górskiej. Prolegomena – Elżbieta Dutka

Badania dialektologiczne na Polskim Spiszu− Maciej Rak

Lendak i bożogrobcy z Miechowa − Andrzej Skorupa

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

 

Kronika

Badania naukowe

Jubileuszowe 50. Sympozjum Speleologiczne − Tymoteusz Wróblewski (s. 167); Ojciec i Syn – Witold i Tadeusz Orłowscy − Elżbieta Kindler-Jaworska (s. 171); Polska turystyka akademicka 1906–2016 − Tomasz Kowalik (s. 171); Góry: granica i przestrzeń transgresji – J. Styczeń (s. 173)

)chrona przyrody

„Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny” − Zbigniew Mirek (s. 175); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2015 − Tomasz Zwijacz Kozica (s. 176)

Przyczynki krajoznawcze

Polodowcowa historia rodzaju Altus Mill. (olsza) w polskiej części Karpat Zachodnich − Andrzej Obidowicz, Kazimierz Szczepanek, Dorota Nalepka, Adam Walanus (s. 185); Powrót gospodarki pasterskiej do Skawicy − Paweł Franczak (s. 190)

Przyczynki historyczne

Ks. Várzély Máte, proboszcz z Orawki w latach 1856–1897 − Ryszard M. Remiszewski (s. 192); Tadeusz Witalis Studziński − Jerzy Adam Radomski (s. 193); Jeszcze o rzekomo pierwszym znakowanym szlaku turystycznym po polskiej stronie Tatr − Paweł Witaszek (s. 196); Fajka dla Towarzystwa Tatrzańskiego − Dagmara Schmidt (s. 197); Pierwszy polski przewodnik do wspinaczki skałkowej – Bogdan Śmigielski (s. 200)

Ratownictwo

Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2016 r. (wybrane interwencje) − Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 203); Działalność ratownicza TOPR w 2016 r. (wybrane interwencje) − Adam Marasek (s. 209)

Turystyka

Jubileusz 110-lecia Oddziału „Beskid” − (js) (s. 232); Siedemdziesięciolecie Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” − J. Styczeń (s. 232); XXXIV Narciarski Rajd Sudecki „Wstęga Sudetów 2016” − Julietta Janczewska (s. 233)

W górach i poza górami

Odnowienie doktoratu Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz – Redakcja (s. 234) „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr”. Wystawa w Muzeum Ziemi PAN − Zbigniew J. Wójcik (s. 235); Odkrywanie Tatr. Taternictwo wczoraj i dziś – wystawa w Bibliotece Głównej AGH − Anna Chadaj (s. 236); Żelbetowa wieża na Ślęży otwarta po remoncie − Tomasz Rzeczycki (s. 237); Platformy widokowe w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 238); Remont kolei gondolowej z Bielska-Białej na Szyndzielnię − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Budowa nawierzchni parkingu na Palenicy Białczańskiej − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Święto czasopisma „Na Spiszu” − Ryszard M. Remiszewski (s. 240); Nowy góral na Kotońce − Ryszard M. Remiszewski (s. 241)

Różne

Viki Grošelj pomaga Nepalczykom po trzęsieniu ziemi − Wojciech Biedrzycki (s. 242); Szkoła wspinaczkowa i przewodnictwa górskiego w Manangu (Nepal) − Wojciech Biedrzycki (s. 243); Muzeum górskie w Słowenii − Wojciech Biedrzycki (s. 244); Trzydzieści lat FILARA – (waw) (s. 246); Dziesięć lat wydawnictwa Astraia − J. Styczeń (s. 248); Pierwsze znaki produktu górskiego − Ryszard M. Remiszewski (s. 249)

Materiały do biografii ludzi gór

Radosław Kostuj – Wiesław A. Wójcik (s. 249); Wincenty Smolak (1942–2016) − Wojciech Biedrzycki (s. 252)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2016 − Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 254); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2016 − Jerzy Kapłon (s. 262); Działalność Spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze w w 2016 r. − Grzegorz Błaszczyk (s. 273); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2016 r. − Jerzy Kalarus (s. 276)

Piśmiennictwo

Skalne olśnienia − Maria Jazowska-Gumulska (s. 281); Opus magnum Teresy Jabłońskiej − Ewa Grzęda (s. 284); Wielkie spory małego narodu − Jacek Kolbuszewski (s. 287); Góry i historia − Lucyna Sadzikowska (s. 290); „Kochany Wujaszku” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza − Wiesław A. Wójcik (s. 293); Nowe – stare materiały do etnografii Podhala – (waw) (s. 295); Opowieść żony himalaisty − Andrzej Matuszyk (s. 296); Kamienni świadkowie przeszłości − Ryszard Kantor (s. 300); Wśród kościołów, cerkwi, bóżnic, kaplic i cmentarzy − JWG (s. 302); O rzekach i potokach Podkarpacia − JWG (s. 304)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

  • wielkość pliku 8,40 MB

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

WIERCHY T.82, Rok 2016 E-BOOK ( PDF)

WIERCHY T.82, Rok 2016 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 82 ( ROK 2016) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2019

Napisz swoją recenzję