WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF) Powiększ do pełnego rozmiaru

WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF)

Wierchy TOM 80 ( ROK 2014) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2016

Więcej szczegółów

ISSN 0137-6829

200 dostępnych

15,00 zł

Spis treści

Po drabinie ku szczytom − Jerzy W. Gajewski

Reakcje na śmierć w górach − Zdzisław J. Ryn

„W naszej letniej stolicy” czyli wywody Ludwika Szczepańskiego o Zakopanem − Magdalena Wulczyńska 

Zagubiony pośród sześciu milionów. Maks Haneman (1882–194?) – Grażyna Herzig-Wolska

Relacja z wycieczki Szczęsnego Morawskiego do Doliny Pięciu Stawów w 1866 roku − Agata Tobiasz 

Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – do Piącistawów − Szczęsny Morawski

Wielkanoce w Pięciu Stawach − Leszek Sawicki

Teresa Egenhoffer. Słynna węgierska turystka i taterniczka – Károly Balázs

Chłopi karpaccy. U źródeł odmienności − Mieczysław J. Adamczyk

Rok obrzędowy w tradycji chłopskiej w Rabie Wyżnej i okolicach − Tobiasz Orzeł

Badania dialektologiczne na Podhalu − Maciej Rak

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Kronika

Badania naukowe

Ważna praca doktorska z zakresu botaniki Karpat − zm (s. 185); Konferencja „Bogumił Hoff (1829–1894) – »odkrywca« Wisły” − Renata Czyż (s. 186); „Drogi i Rozdroża”. Ochrona zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 r. – JS  (s. 187); II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata” − Iwona Pawelec, Piotr Zarzycki (s. 187); „Górskie geopoetyki” − January Styczeń (s. 189)

Ochrona przyrody

Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2014 − Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba, (s. 190)

Przyczynki krajoznawcze

Ryty naskalne Pod Mraźnicą w Skawicy Suchej Górze (Pasmo Polic) – Paweł Franczak (s. 195); Wykorzystanie analizy dendrochronologicznej do datowania „Chałupy Sabały” w Zakopanem − Ryszard J. Kaczka, Monika Kaczmarczyk, Barbara Czajka, Zbigniew Moździerz (s. 196); Witraże w zabytkowych kościołach Polskiego Spisza − Andrzej Skorupa (s. 202)

Przyczynki historyczne

Mieczysław Rey, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Tatrzańskiego – Jan Bujak (s. 205); Lata wojny w „Schutzhütten-Zeitung” − Józef Nyka (s. 210)

Ratownictwo

Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2014 r. − Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 213); Działalność ratownicza TOPR w 2014 roku (wybrane interwencje) − Adam Marasek (s. 219)

Turystyka

III Sympozjum Sudeckie − mh (s. 238); Kołowrotki na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach − Tomasz Rzeczycki (s. 238); XXXII Narciarski Rajd Sudecki „Śladami Marianny” − Julietta Janczewska (s. 239); Brukowana Hala Szrenicka − Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sześćdziesięciolecie „Sieczków” – Artur Mida (s. 240); 60 lat Koła Przewodników Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu − Barbara Bałuc (s. 242); Szlak Majdan − Świątkowa − JWG (s. 243); Szlaki górskie w opinii NIK − JWG (s. 244); 25 lat schroniska pod Bereśnikiem − Ryszard M. Remiszewski (s. 246); 20 lat Ośrodka KTG „U źródeł Wisły” − Ryszard M. Remiszewski (s. 248)

W górach i poza górami

Jubilaci, jubilaci! − Redakcja (s. 248); Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich − Marcin Guzik (s. 249); Kronika Babiej Góry 2014 r. − Eugeniusz Kępiński (s. 250); Muzeum Tatrzańskie w 2014 r. − Anna Wende-Surmiak (s. 251); „Chudobno mie mama miała… Dzieciństwo pod Tatrami” − Anna Kozak (s. 254); 110. rocznica powstania Związku Górali − Małgorzata Wonuczka (s. 255); Muzeum Pienińskie przeniesione do Szlachtowej − Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Rewaloryzacja centrum Frydmana − Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Poświęcenie nowego sztandaru flisaków pienińskich − Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Odsłonięcie tryptyku papieskiego na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju − Ryszard M. Remiszewski (s. 258); Zamknięcie wieży widokowej na Ślęży − Tomasz Rzeczycki (s. 259); Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie − Marcin Maciuk, Joanna Laskosz (s. 260)

Różne

Inwentaryzacja ruin schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze, z wykorzystaniem skaningowej i fotogrametrycznej chmury punktów − Karol Pytlewski (s. 262)

Materiały do biografii ludzi gór

Tadeusz Świerz (-Zaleski) − Wiesław A. Wójcik (s. 264); Aleksander Stanisław Wasung − Jerzy W. Gajewski (s. 271)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2014 − Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 272); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2014 − Jerzy Kapłon (s. 279); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2014 r. − Jerzy Kalarus (s. 286)

Piśmiennictwo

Polska monografia huculskiego kolędowania − Ryszard Kantor (s. 292); Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi − Anna Spiss (s. 294); Album o beskidzkiej Sidzinie − Anna Spiss (s. ); Fotografie gór i górali ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit − Ryszard Kantor (s. ); Dzieje parafii na Olczy – WAW (s. 298); Maciej Gąsienica Sieczka − przewodnik tatrzański − Katarzyna Tałuć (s. 299); Nowa rzecz o budownictwie pasterskim w Gorcach – Wiesław A. Wójcik (s. 301); Birkenmajerana − Zbigniew J. Wójcik (s. 302); Karpackie epizody geologiczne Stanisława Zaręcznego − Zbigniew J. Wójcik (s. 304); O mapach Tatr WZKart 2014 i nie tylko o nich − Andrzej Z. Górski (s. 306)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

  • wielkość pliku 8,40 MB

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF)

WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF)

Wierchy TOM 80 ( ROK 2014) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2016

Napisz swoją recenzję