WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF) Powiększ do pełnego rozmiaru

WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 77 ( ROK 2011) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2013

Więcej szczegółów

ISSN 0137-6829

99 dostępnych

15,00 zł

Spis treści

PTTK schodzi z Sudetów? − Marek Staffa

Stowarzyszenie Turystyczne „Przyjaciele Przyrody” w Sudetach − Krzysztof R. Mazurski

Rozwój ruchu turystycznego na Ziemi Kłodzkiej (do 1945 r.) − Tomasz Przerwa

„…do Tatr poszedłem z samą tylko poezją w duszy”. Broniewski w Tatrach − Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Wielka skalna cisza. Fotografia tatrzańska Wiesława A. Zdaniewskiego − Paweł Pierściński

Wspomnienie przy porządkach − Andrzej Tarnawski

Hydronimia na tle oronimii Gór Kaczawskich − Jerzy K. Bieńkowski

Stary Zdrój − zapomniane uzdrowisko wśród gór − Wojciech Tumidajewicz

Lokacyjny układ urbanistyczny Krościenka. Próba rekonstrukcji − Bogusław Krasnowolski

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 1945 w materiałach Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie − Jerzy Kapłon

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Kronika

Badania naukowe

Obóz naukowy Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Policy − Paweł Franczak (s. 175); Łańcuch Tatrzański jako region fizyczno-geograficzny i kulturowy − Joanna Hibner (s. 176); Sesja „Dorobek Paryskich wczoraj − dziś − jutro” − Renata Kowalska (s. 176); Siedem wieków zamków w Starej Lubowli i Niedzicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 177); Konferencja „Znaki pamięci” − bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki − Bogdan Śmigielski (s. 178); Nowe stowarzyszenie naukowo-górskie − W. A. Wojcik (s. 179); Dziedzictwo kulturowo-historyczne w wychowaniu i edukacji − A. Tr. (s. 180); Problematyka naukowa i ochrony przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873−1950 − Redakcja (s. 180)

Ochrona przyrody

Niedźwiedź w Sudetach, wytępienie i możliwy powrót – Zbigniew Jakubiec (s. 181); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2010 – Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 183)

Przyczynki krajoznawcze

Wody krasowe Kotliny Kłodzkiej − Bartłomiej Rzonca (s. 189); Jeziorko Łupkowe w Zawoi − Paweł Franczak (s. 193); Kaplica Matki Bożej Lubońskiej − Katarzyna Ceklarz (s. 194); Chorągwie nagrobne z Łapsz Niżnich – Andrzej Skorupa (s. 195)

Przyczynki historyczne

Zamek Chojnik w 1948 r. w świetle protokołów kontroli społecznej – Ivo Łaborewicz (s. 199); Wiktor Ormicki (1898-1941) − Jacek Ormicki (s. 208); Hasło „Wierchy” − Tomasz Kowalik (s. 215)

Ratownictwo

Działalność ratownicza TOPR w 2011 roku (ważniejsze interwencje) – Adam Marasek (s. 215); Nowe władze TOPR − Adam Marasek (s. 233)

Speleologia

Historia eksploracji jaskiń Beskidu Żywieckiego − Paweł Franczak (s. 233)

Turystyka

Pół wieku Komisji Turystyki Górskiej PTTK „Beskid” w Nowym Sączu − Marek Pisiewicz (s. 235); 50.  Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej na Obszar Sudetów – Krzysztof Tęcza (s. 236); Sesja poświęcona dokonaniom Tadeusza Szczerby − Ryszard M. Remiszewski (s. 238); Kowarskie Kopalnie udostępniono zwiedzającym − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Szlak na Graniczny Wierch (541 m) w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Otwarcie Szlaku im. E. Trybowskiej i J. Tolińskiego − Katarzyna Ceklarz (s. 240); Ścieżka dydaktyczna w Wąwozie Papieskim w Kluszkowcach − Ryszard M. Remiszewski (s. 241)

W górach i poza górami

95-lecie Stanisława Jakubczyka − Redakcja (s. 242); Osiemdziesięciolecie urodzin Mieczysława Żbika − Redakcja (s. 242); Tablica Krzysztofa Smereki na Okrąglicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Transgraniczny Trakt Tradycji − Cezhraničná cesta tradícii − Katarzyna Ceklarz (s. 244); 200. rocznica założenia zdroju w Szczawnicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Dworzec Gościnny odbudowany − Ryszard M. Remiszewski (s. 245); Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Beskidzie Sądeckim − Witold Kaliński (s. 246); „Góry − moje życie, pasja i hobby”. Wystawa filatelistyczno-fotograficzna Mieczysława Rożka w Muzeum Śremskim − Anna Rożek-Grządzielska (s. 246)

Różne

Tytus Chałubiński − Kasa Mianowskiego − góry − Zbigniew J. Wojcik (s. 247); Tatry bardzo skaliste − TKow. (s. 249); Zbiór fotografii górskich w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie − dary i nabytki z ostatnich lat − Małgorzata Kanikuła (s. 250); 75 lat kolejki linowej na Kasprowy Wierch. − Lesław Dall (s. 251); Turbacz czy Runek? − Tomasz Biesik (s. 255)

Materiały do biografii ludzi gór

Józef Szlachetka, ps. „Wrak” (1914–2009) − Janusz Konieczniak (s. 257)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2011 – Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 259); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2011 – Jerzy Kapłon (s. 264); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2011 r. – Jerzy Kalarus (s. 269)

Piśmiennictwo

Poetyckie tomiki Adama Żuchowskiego − Joanna Pociask-Karteczka (s. 273); Na marginesach „trylogii” o Piotrze Morawskim − Andrzej Matuszyk (s. 274); Życie „w” i „po” Naprawie − Maria I. Olszowska (s. 279); 1 PSP w zeszytach − Jozef Nyka (Szpis) (s. 279); Niespotykany almanach − Władysław Sosna (s. 281); Na górskich szlakach Andrzeja Tomczaka − Wiesław A. Wojcik (s. 283); Rzecz o hydrologii Bieszczadów − Łukasz Jelonkiewicz, Joanna Pociask-Karteczka (s. 283)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF)

WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 77 ( ROK 2011) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2013

Napisz swoją recenzję