WIERCHY T.78, Rok 2012 E-BOOK ( PDF) Powiększ do pełnego rozmiaru

WIERCHY T.78, Rok 2012 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 78 ( ROK 2012) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2014

Więcej szczegółów

ISSN 0137-6829

100 dostępnych

15,00 zł

Spis treści

Zakosami w górę − Jerzy W. Gajewski

Góry, górale, poezja. Czterdziestolecie zakopiańskich konkursów poetyckich (1972–2011). Refleksje historyka literatury − Jacek Kolbuszewski

Helena Dłuska i jej bliscy. Szkic do portretu − Monika Nyczanka

Mur Bezingi − Jan S. Jaworski

Czerwony Klasztor − Andrzej Skorupa

Dobra Zakopane – Kościelisko i ich właściciele w latach 1805–1889 – Jerzy M. Roszkowski

Strażnicy tatrzańscy – Wojciech Gąsienica Byrcyn

Stanisław Zaręczny w Tatrach i na Podhalu − Stefan Witold Alexandrowicz

Rudy manganu z Gór Czywczyńskich (Epizody z dziejów rozpoznania kopaliny) – Zbigniew J. Wójcik

Wpływ warunków geograficznych na powstanie i zróżnicowanie jezior osuwiskowych na Babiej Górze oraz w Gorcach − Krzysztof Buczek,Paweł Franczak

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Uzupełnienie

Kronika

Badania naukowe 

Archiwum cyfrowe Stanisława Vincenza − Jan A. Choroszy (s. 189); Konferencja naukowa „Znowuż «z kuferkiem i chlebakiem»...” − JS (s. 190); 600-lecie zastawu miast spiskich Koronie Królestwa Polskiego − Ryszard M. Remiszewski (s. 190); Człowiek i przyroda w Karpatach Wschodnich – przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne − January Styczeń (s. 191); Drugi rok działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego − ZJR (s. 191); Nowa „górska” habilitacja − Redakcja (s. 192)

Ochrona przyrody

Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2012 – Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 193)

Przyczynki krajoznawcze

Polskie nazwy Błędnych Skał w Górach Stołowych po 1945 roku – Tomasz Rzeczycki (s. 200); Niewielkie jeziora na grzbiecie Policy − Paweł Franczak (s. 202); Międzyścienne Turnie − ukryte skarby Tatr Bielskich – Leszek Lassota (s. 204)

Przyczynki historyczne

Goralenvolk − przyczynki − Józef Nyka (s. 209); Na Brenzbergu w Bieszczadach − Antoni Derwich (s. 212)

Ratownictwo

Działalność ratownicza TOPR w 2012 r. (wybrane interwencje) – Adam Marasek (s. 214)

Turystyka

90 lat schroniska PTT-PTTK na Stożku − Ryszard Mazur (s. 231); Kopa lat Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie − Władysław Sosna (s. 232); Schronisko turystyczne w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 237); Nadanie imienia generała Franciszka Gągora szlakowi turystycznemu: Nowy Sącz − Koniuszowa − Ptaszkowa − Zofia Winiarska-Hebenstreit (s. 238)

W górach i poza górami

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Krystyny Heskiej--Kwaśniewicz − Redakcja (s. 239); Jubileusze Profesora Ryszarda Kantora − Redakcja (s. 239); I Światowy Zjazd Orawian w Jabłonce −Andrzej Madeja (s. 240); Dwusetna rocznica urodzin Wojciecha Kułacha − Barbara Gałdyś (s. 241); Międzynarodowy zjazd Kuruców − Ryszard M. Remiszewski (s. 242); Renowacja kościółka w Trybszu − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Nowa tablica na zamku „Dunajec” w Niedzicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Piętnastolecie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Nowy wiadukt w Kluszkowcach − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Droga z Jarnołtówka do Zlatých Hor − Tomasz Rzeczycki (s. 245)

Różne

Wspomnienie o profesorze Julianie Janczaku − Andrzej Tomczak (s. 246); Paweł Vitkay − katolicki ksiądz i botanik − Ryszard M. Remiszewski (s. 247); Muzeum Tatrzańskie w 2012 r. − Anna Wende-Surmiak (s. 248); Trzy lata ekstremalnych zdarzeń pogodowych na Podbabiogórzu − Paweł Franczak (s. 250); Prawo pierwszej nocy − Ryszard M. Remiszewski (s. 252); Na rynku − architektura ekstremalna (JWG) (s. 253)

Materiały do biografii ludzi gór

Ksiądz Jozef Golvoň − orawski regionalista − Jaroslav Kocian (s. 254); Zofia Szajuk-Pietraszek (1940-1988) − Tomasz Kowalik (s. 256); Wincentyna Wanda Szoska (1919-2012) − Barbara Bałuc (s. 259)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2012 – Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 262); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2012 – Jerzy Kapłon (s. 268); Działalność Zarządu Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2012 r. – Jerzy Kalarus (s. 273)

Piśmiennictwo

Tomiki poetyckie Adama Żuchowskiego − Joanna Pociask-Karteczka (s. 278); Tatrzański globus limericus Maria Tarnogórska (s. 280); Monografia dawnej geografii lwowskiej − Zbigniew J. Wójcik (s. 283); Kolejny tom inwentarza Archiwum Pawlikowskich − Ewa Malicka (s. 286); Odkopywanie Zakopanego −Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 286); Zakopiańsko-licealne opus magnum − Wiesław A. Wójcik (s. 288); Od węgierskich apostołów do polsko-węgierskiej wystawy tatrzańskiej − Konrad Sutarski (s. 289); Historia sudeckiej turystyki − Tomasz Rzeczycki (s. 290); Tajemnice Gór Izerskich − Tomasz Rzeczycki (s. 295); Pod okapem słońca − Maria I. Olszowska (s. 295); Rabka Juliana Zubrzyckiego − Maria I. Olszowska (s. 296); Pierwsza monografia Kościeliska − Małgorzata Wnuk (s. 297); Nowy tom szczawnickich szkiców Tadeusza Z. Bednarskiego − Wiesław A. Wójcik (s. 298); Kompendium wiedzy o ratownictwie i ratownikach − Janusz Zdebski (s. 299); Dwadzieścia lat „Almanachu Sądeckiego” − Leszek Migrała (s. 299)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

  • wielkość pliku 7,96 MB

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

WIERCHY T.78, Rok 2012 E-BOOK ( PDF)

WIERCHY T.78, Rok 2012 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 78 ( ROK 2012) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2014

Napisz swoją recenzję