WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF) Powiększ do pełnego rozmiaru

WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 73 ( ROK 2007) E- BOOK (plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2009

Więcej szczegółów

ISSN 0137-6829

100 dostępnych

15,00 zł

Spis treści

Stefan Chałubiński – człowiek Tatr (refleksje o Ojcu w setną rocznicę urodzin) – Kinga Chałubińska

Moja tatromania redaktorska – Roman Hennel

Krytyczna analiza karpackiego itinerarium Wincentego Pola 1833–1860 –Tomasz Borucki

U źródeł świadomości społecznej chłopów w Karpatach polskich (1650–1848) – Mieczysław J. Adamczyk

Gospodarstwa wzorowe w Gorcach – Marek Kurzeja

Architektura budowli turystycznych w Tatrach Polskich i Zakopanem (ok. 1826–1918) – Zbigniew Moździerz

Wawrzyniec Augustyn Sutor (zakonnik – kapłan – człowiek gór) – Wiesław A. Wójcik

Początki towarzystw górskich na świecie – Andrzej Z. Górski

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Kronika

 Badania naukowe

Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2007 r. – wgbyrcyn (s. 169);

Wstępne badania nad ornitochorią limby Pinus cembra w Czarnohorze – Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik (s. 170); Druga Srebrnogórska Konferencja Historyczna – Piotr Sroka (s. 173); Dziewiąte suczawskie

„Dni Polskie” i sympozjum naukowe – Jan Bujak (s. 175)

Ochrona przyrody

Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2007 – Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 177); 75 lat parku narodowego w Pieninach – Ryszard M. Remiszewski (s. 179); Tytuł „Dobrodziej Przyrody” 2006 dla Profesora Zbigniewa Mirka – Redakcja (s. 181); Park Narodowy Kinabalu – Wojciech Biedrzycki (s. 181)

Przyczynki krajoznawcze

Pyszniańska czy może Raczkowa? – Józef Nyka (s. 184); Świstak i związane z nim nazewnictwo tatrzańskie – Wojciech Gąsienica Byrcyn (s. 190); Jeszcze o dawnym zdobnictwie balustrad balkonowych w Krościenku nad Dunajcem – Andrzej Skorupa (s. 193)

Przyczynki historyczne

„Wiadomości Rabczańskie” – pierwsze czasopismo wydawane w Rabce i dla Rabki – Maria Irena Olszowska (s. 196); „Wiadomości Rabczańskie” i „Wiadomości Zakopiańskie i Rabczańskie” – bibliografia (wybór) – Maria

Irena Olszowska (s. 198); Na aptekarskich szlakach – Maciej Bilek (s. 201)

Ratownictwo

Działalność ratownicza TOPR w 2007 roku – Adam Marasek (s. 207)

Alpinizm

Alpinizm w 2007 r. – Władysław Janowski (s. 225); Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich – Marcin Kacperek (s. 230).

Turystyka

Dziewięćdziesiąt lat Zofii Steckiej – Redakcja (s. 231); Jubileusz 90-lecia Stanisława Wasilewskiego i 85-lecia Andrzeja Tomczaka – Roman Gąsiorowski (s. 232); XXV Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski „Masyw

Ślęży 2007” – Jerzy Zarębski (s. 234); Szlak papieski w północnych Sudetach – Tomasz Rzeczycki (s. 235); Odbudowa schroniska na Przedniej Kopie (495 m) – Tomasz Rzeczycki (s. 236); Przebudowa schroniska PTTK na Markowych Szczawinach – JS (s. 236); Rocznice Macieja Sieczki – Janusz Konieczniak (s. 237); II Spotkania Tatrzańskie – Wojciech Biedrzycki (s. 238)

W górach i poza górami

Góra Klin uratowana? – Tomasz Rzeczycki (s. 239); Klęska żywiołowa w Górach Kamiennych – Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sztolnia Czarna Dolna dla turystów – Tomasz Rzeczycki (s. 140); Otwarcie Obserwatorium

Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze – Aleksandra Gödel-Lannoy (s. 240); Wincenty Pol – krajoznawca i regionalista – Wiesław Wiącek (s. 242); Dziesięć lat ZEW Niedzica S.A. – Ryszard M. Remiszewski (s. 243); 50. rocznica powstania zakopiańskiego Studium Słowa i 20. rocznica

śmierci Tadeusza Staicha – Janusz Konieczniak (s. 244); Odrodzenie Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej – Małgorzata Ćwiżewicz (s. 244); Wystawa „Mariusz Zaruski – człowiek dwóch żywiołów” – Wojciech Szatkowski (s. 245)

Różne

Człowiek z Lodu – Ötzi – Stefan Gajda (s. 246); Nowa ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w muzeum na Zamku Orawskim – Jaroslav Kocian (s. 250); Kontynuacja prac konserwatorskich na zamku Pieniny – Andrzej Skorupa (s. 251)

Materiały do biografii ludzi gór

Józef Małecki – Teresa Małecka-Kita (s. 252); Andrzej Rozmarynowicz – Marek Eminowicz (s. 256)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2007 – Andrzej J. Matuszczyk, Jerzy W. Gajewski (s. 259); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2007 – Jerzy Kapłon (s. 263); Działalność Zarządu Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2007 r. – Jerzy Kalarus (s. 268)

Piśmiennictwo

Nowe odczytanie twórczości Wincentego Pola – Jacek Kolbuszewski (s. 270); Lucyna Biały, Duch Gór – Rübezahl. Geneza i upowszechnienie legendy – Ewa Grzęda (s. 273); Książka o turystycznych pasjach Jana Pawła II – Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 276); Staszic suwerenem w górach – Zbigniew J. Wójcik (s. 277); Kroniki żywieckie ks. Franciszka Augustina – Wacław Zyzak (s. 279); Problematyka górska w sadze o krakowskim rodzie Bednarskich – Gabriela Święcicka (s. 281); Bibliografia górska Tadeusza Z. Bednarskiego W. A. Wójcik (s. 282); Tatrzańska Wieża Babel czyli nazwy Tatr Ernsta Hochbergera – Józef Nyka (s. 283); Glosa w sprawie Frydmana na Spiszu – Jerzy M. Roszkowski (s. 287); Jeszcze o „Stacji astronomicznej

na Lubomirze w Beskidzie Myślenickim” a także o Stacji Oklejna – Andrzej Tomczak (s. 291); Malownicza trasa beskidzka – Justyna Wrzosek-Matlowa (s. 292); Urszula Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala – Ryszard Kantor (s. 292); Stanisława Trebunia-Staszel, Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju Górali podhalańskich – Ryszard Kantor (s. 293); Uwagi o książce Tadeusza Bukowskiego- Groska „Mojyście śpiywecki uoschódźciy sié precki” – Aleksandra Szurmiak-

Bogucka (s. 295); „Almanach Nowotarski” ma już 11 lat – Andrzej Skorupa (s. 296); „Planinski vestnik”, rok 2007 – Piotr Skrzypiec (s. 298)

Kronika zmarłych.

Streszczenia obcojęzyczne

  • wielkość pliku 7,79 MB

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF)

WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF)

Wierchy TOM 73 ( ROK 2007) E- BOOK (plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2009

Napisz swoją recenzję